Advokáti / Advokátní koncipienti / Právníci

 
 
 
 
JUDr. Zbyhněv Kozieł
Advokát
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky, polsky
e-mail: zbyhnev.koziel@trz.cz
ID datové schránky: d6bya2f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Dorota Szczepanek
Advokátní koncipient
vzdělání: Právnická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově v Polsku
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky, polsky, slovensky
e-mail: dorota.szczepanek@trz.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. et Bc. Nikol Byrtus
Advokátní koncipient
vzdělání: Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky, německy, polsky
e-mail: nikol.byrtus@aktrinec.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Kristýna Kulhanek
Advokátní koncipient
vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky, polsky
e-mail: kristyna.kulhanek@aktrinec.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Viktor Kubuš
Advokátní koncipient
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky, slovensky
e-mail: viktor.kubus@trz.cz nebo viktor.kubus@aktrinec.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Večeřa
Advokátní koncipient
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky
e-mail: roman.vecera@aktrinec.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Adam Tomoszek
Advokátní koncipient
vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky, polsky
e-mail: adam.tomoszek@trz.cz nebo adam.tomoszek@aktrinec.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bogdan Cienciala
Právník specialista
vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
jazykové znalosti: německy, anglicky, polsky, slovensky
e-mail: bogdan.cienciala@trz.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Andrea Swaczynová
Advokát
vzdělání: Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky
e-mail: andrea.dudova@aktrinec.cz
ID datové schránky: 5bbshkg