Autor: mrozia@support.websitepro.hosting

  • Průlomový judikát Ústavního soudu ve věci účelového a nepodloženého trestního oznámení

    Trestním oznámením se rozumí oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, adresované příslušnému orgánu činnému v trestním řízení – jde tedy o podání občana, státního orgánu, zájmového sdružení nebo jiného subjektu stojícího mimo orgány činné v trestním řízení, které obsahuje konkrétní skutečnosti, nasvědčující spáchání trestného činu. Povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu […]