Partneři / Advokáti

 
 
 
 
JUDr. Stanislav Kadlubiec
Partner / Advokát
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: polsky, rusky
e-mail: stanislav.kadlubiec@trz.cz
ID datové schránky: c8ihbrn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Jan Starzyk
Partner / Advokát
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora, Slovenská advokátní komora, Polská advokátní komora
Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
jazykové znalosti: polsky, anglicky, rusky, slovensky
e-mail: jan.starzyk@aktrinec.cz
ID datové schránky: 6bvgbre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Jitka Kyvalská
Partner / Advokát
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: německy, francouzsky, rusky, slovensky
e-mail: jitka.kyvalska@aktrinec.cz
ID datové schránky: fgug2ws

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Jana Kantorová
Partner / Advokát
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: německy, polsky
e-mail: j.kantorova@trz.cz
ID datové schránky: cw7hbbh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michaela Kadlubcová Škutová
Partner / Advokát
vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora
jazykové znalosti: anglicky, polsky, slovensky
e-mail: michaela.skutova@aktrinec.cz
ID datové schránky: mbghbn8