Adwokaci / Aplikanci adwokaccy / Radcy prawni

 
 
 
 
Mgr. Dorota Filipczyk
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
Prawnik zagraniczny wpisany przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej
wykształcenie: Uniwersytet Sląski w Katowicach – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język niemiecki, język polski, język czeski
e-mail: dorota.filipczyk@aktrinec.cz
ID skrzynki podawczej: v7fhpzd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. David Troszok
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język czeski
e-mail: david.troszok@aktrinec.cz
ID skrzynki podawczej: hwuyi22


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Andrea Swaczynová
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język czeski
e-mail: andrea.dudova@aktrinec.cz
ID skrzynki podawczej: 5bbshkg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Zbyhněv Kozieł
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język czeski
e-mail: zbyhnev.koziel@aktrinec.cz
ID skrzynki podawczej: d6bya2f

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Kadlubiec
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język czeski
e-mail: ondrej.kadlubiec@trz.cz
ID skrzynki podawczej: ujgtmvb

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Dorota Szczepanek
Aplikant adwokacki wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język polski, język słowacki, język czeski
e-mail: dorota.szczepanek@trz.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. et Bc. Nikol Byrtus
Aplikant adwokacki wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu – Wydział Prawa, VSB - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie - Wydział Ekonomii
komunikacja: język angielski, język niemiecki, język polski, język czeski
e-mail: nikol.byrtus@aktrinec.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Lyžbicka
Aplikant adwokacki wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język polski, język czeski
e-mail: lenka.lyzbicka@aktrinec.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Kristýna Kulhanek
Aplikant adwokacki wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język polski, język czeski
e-mail: kristyna.kulhanek@aktrinec.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Viktor Kubuš
Aplikant adwokacki wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Mateja Bela w Banské Bystrici – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język słowacki, język czeski
e-mail: viktor.kubus@trz.cz lub viktor.kubus@aktrinec.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Večeřa
Aplikant adwokacki wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język czeski
e-mail: roman.vecera@aktrinec.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Adam Tomoszek
Aplikant adwokacki wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa
komunikacja: język polski, język angielski, język czeski
e-mailz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bogdan Cienciala
Prawnik specjalista
wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa
komunikacja: język niemiecki, język angielski, język polski, język słowacki, język czeski
e-mail: bogdan.cienciala@trz.cz