Partnerzy/Adwokaci

 
 
 
 
JUDr. Stanislav Kadlubiec
Partner / Adwokat
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Brnie – Wydział Prawa
komunikacja: język polski, język rosyjski, język czeski
ID skrzynki nadawczej: c8ihbrn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Jan Starzyk
Partner / Adwokat
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Agrarnej Republiki Czeskiej
wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa
komunikacja: język polski, język angielski, język rosyjski, język słowacki, język czeski
ID skrzynki nadawczej: 6bvgbre


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Jana Kantorová
Partner / Adwokat
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa
komunikacja: język niemiecki, język czeski
ID skrzynki nadawczej: cw7hbbh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Michaela Kadlubcová Škutová
Partner / Adwokat
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język polski, język słowacki, język czeski
ID skrzynki nadawczej: mbghbn8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Kadlubiec
Partner / Adwokat
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język czeski
ID skrzynki nadawczej: ujgtmvb

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. David Troszok
Partner / Adwokat
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język czeski
ID skrzynki nadawczej: hwuyi22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Dorota Filipczyk
Partner / Adwokat
Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej i Prawnik zagraniczny wpisany przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej
wykształcenie: Uniwersytet Sląski w Katowicach – Wydział Prawa
komunikacja: język angielski, język niemiecki, język polski, język czeski
ID skrzynki nadawczej: v7fhpzd