Zajímavosti

 
 
 
 
 
 

Vítáme nového kolegu do našeho týmu!

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že od září naše advokátní kancelář rozšířila svůj tým o Mgr. Adama Tomoszka, jež v roce 2018 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, a který již během svých studií získával pracovní zkušenosti v naší advokátní kanceláří. Adam hovoří plynule ...
Zjistit více......

Odpovědnost za vady ve světle aktuální judikatury

Odmítnutí důvodného požadavku na odstranění vady díla opravou

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 4980/2014, ze dne 30. 3. 2016: Jestliže zhotovitel nevyhoví důvodně uplatněnému požadavku objednatele na bezplatné odstranění vady díla opravou a náklady účelně a předvídatelně vynaložené na odstranění této vady převyšují slevu z ceny díla ...
Zjistit více......

Odpovědnost za vady ve světle aktuální judikatury

Ve vztahu k okamžiku dodání zboží, resp. přechodu nebezpečí škody na věci

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 495/2015 ze dne 09.02.2016, které bylo také nyní publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2018, uzavřel, že: „Prodávající odpovídá za škodu vzniklou v důsledku vady zboží, jež byla způsobena tím, že prodávající před přechodem nebezpečí ...
Zjistit více......