Kancelaria Adwokacka Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.

Główna siedziba:

Husova 401
739 61 Třinec
Česká republika

Telefon:

+420 558 997 103-4

Oddział:

Průmyslová 1032
739 61 Třinec
Česká republika

Telefon:

+420 558 532 160

i

IČ, DIČ:

Regon (IČO):
NIP (DIČ): CZ27787541

Bank:

2111707593/2700 – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

ID skrzynki nadawczej:

xvwje95

l

Zápis

Wpis w rejestrze handlowym prowadzonym Sądem Rejonowym w Ostrawie, oddział C, plik 29686

Gdzie nas znaleźć?

Główna siedziba:

Oddział:

Skip to content