Poskytování služeb advokátní kanceláří při aktuální epidemiologické situaci
 

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice a v návaznosti na usnesení vlády České republiky, kterým pro území České republiky vyhlásila nouzový stav, a další opatření orgánů veřejné moci, informujeme, že

a/ neumožňujeme našim klientům a zájemcům o naše právní služby vstup do budovy na adrese Husova 401, ani do budovy na adrese Průmyslová 1032,

b/ poskytování našich právních služeb není nijak přerušeno ani jinak omezeno,

c/ naše klienty, kterým v současné době poskytujeme právní službu, žádáme o komunikaci na dálku; bude-li to nezbytné, budeme je kontaktovat a dohodneme s nimi další postup tak, aby byl v souladu s výše uvedenými opatřeními a případnými dalšími mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci; možnost kontaktů našich klientů přímo s právníky, kteří řeší jejich právní záležitosti, není nijak dotčena,

d/ zájemci o naše právní služby mají nadále možnost se s námi kontaktovat, a tedy také dohodnout s námi poskytnutí naší právní služby,

da/ každý pracovní den telefonicky v době od 07:30 hodin do 15:20 hodin na tel. č. 558 997 103, příp. na pracovišti Průmyslová 1032 na tel. 558 535 655.

db/ kdykoliv e-mailem na e-mailovou adresu info@aktrinec.cz (na každou zprávu doručenou na tuto e-mailovou adresu Vám e-mailem či telefonicky neprodleně odpovíme, na zprávu doručenou nám mimo pracovní dobu odpovíme neprodleně následující pracovní den),

e/ pro poskytování našich právních služeb týkajících se důsledků mimořádných opatření vlády České republiky a případných dalších mimořádných opatření orgánů veřejné moci jsme zřídili naše dvě expertní skupiny pro právní služby v oblasti pracovního práva a pro právní služby v oblasti občanského a obchodního práva,

f/ našimi expertními skupinami a našimi ostatními právními odborníky poskytujeme a budeme poskytovat právní služby související s opatřeními vlády České republiky a ostatních orgánů veřejné moci např. formou poskytování služby v rámci či ve spojení s krizovými týmy a poradními týmy našich klientů, zpracovávání interních právních opatření k ochraně před šířením koronaviru, posuzování práv zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců v návaznosti na tato opatření, jakož i posuzování důsledků těchto mimořádných opatření v občanskoprávních a zejména pak obchodněprávních vztazích.
 
 

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.

 
je významnou advokátní kanceláří poskytující právní služby v České republice, Slovenské republice a v Polské republice prostřednictvím svých firem, a také ve spolupráci s partnerskými kancelářemi.

Naše advokátní kancelář je nástupcem advokátních a komerčně právních kanceláří svých společníků advokátů, poskytujících právní služby již od roku 1991. Svým klientům přináší tradici, zkušenosti a zázemí jedné z největších advokátních kanceláří v regionu.

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby prakticky ve všech oblastech práva a na nejvyšší profesionální úrovni.

Myslíme si, že Vám dokážeme pomoci a budeme pracovat k Vaší spokojenosti.
 
 
 
Proč si vybrat právě naši advokátní kancelář?
 
  • maximálně se orientujeme na potřeby klientů
  • máme individuální přístup ke klientům
  • vysoké odborné znalosti a pracovní nasazení celého týmu
  • profesionalita, diskrétnost, důkladnost a rychlost
  • vícejazyčná komunikace
  • poskytujeme právní poradnu na eHutnik