Partnerzy / Adwokaci

JUDr. Stanislav Kadlubiec

Adwokat/Partner

Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej

Wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa

Komunikacja: język polski, język rosyjski, język czeski

ID skrzynki podawczej: c8ihbrn

JUDr. Jan Starzyk

Adwokat/Partner

Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Agrarnej Republiki Czeskiej

Wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa

Komunikacja: język polski, język angielski, język rosyjski, język słowacki, język czeski

ID skrzynki podawczej: 6bvgbre

JUDr. Jana Kantorová

Adwokat/Partner

Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej
Wpisana na listę adwokatów świadczących usługi w języku niemieckim, prowadzonym przez Ambasadę Niemiec w Pradze

Wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa

Komunikacja: język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język słowacki, język czeski

ID skrzynki podawczej: cw7hbbh

Mgr. Michaela Kadlubcová Škutová

Adwokat/Partner

Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej

Wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa

Komunikacja: język angielski, język polski, język słowacki, język czeski

ID skrzynki podawczej: mbghbn8

Mgr. Ondřej Kadlubiec

Adwokat/Partner

Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej

Wykształcenie: Uniwersytet Masaryka w Brnie – Wydział Prawa

Komunikacja: język angielski, język czeski

ID skrzynki podawczej: ujgtmvb

Mgr. David Troszok

Adwokat/Partner

Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej

Wykształcenie: Uniwersytet Karola w Pradze – Wydział Prawa

Komunikacja: język angielski, język czeski

ID skrzynki podawczej: hwuyi22

Mgr. Dorota Filipczyk

Adwokat/Partner

Adwokat wpisany do Czeskiej Izby Adwokackiej i Prawnik zagraniczny wpisany przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej

Wykształcenie: Uniwersytet Sląski w Katowicach – Wydział Prawa

Komunikacja: język angielski, język niemiecki, język polski, język czeski

ID skrzynki podawczej: v7fhpzd

Skip to content