B.PRO CZ s.r.o. http://www.blanco.cz
Distribuce tepla Třinec,a.s. http://www.dttas.cz
Doprava TŽ, a.s. http://www.dopravatz.trz.cz
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. http://www.etas.trz.cz
ENEZA, s.r.o. http://www.eneza.cz
ENVIFORM a.s. http://www.enviform.cz
ITeuro, a.s. http://www.iteuro.cz
JAP INDUSTRIES, s.r.o. http://www.jap.cz
JELMARK, s.r.o. http://www.jelmark.cz
Klimaprodukt, a.s. http://www.klimaprodukt.cz
KOVONA SYSTEM, a.s. http://www.kovona.cz
Město Třinec http://www.trinecko.cz
Obec Vendryně http://www.vendryne.cz
REFRASIL, s.r.o. http://www.refrasil.cz
SGM Třinec, spol. s r.o. http://www.sgmtrinec.cz
Slévárny Třinec, a.s. http://slev.trz.cz
STEELTEC CZ, s.r.o. http://www.steeltec.cz
Strojírny a stavby Třinec, a.s. http://www.sas-trinec.cz
Trakce, a.s. http://www.trakce.cz
TRISIA, a.s. http://www.trisia.cz
Třinecká klimatizace, a.s. http://www.trineckaklimatizace.cz
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. http://www.tp.trz.cz
Třinecké gastroslužby, s.r.o. http://www.t-gast.trz.cz
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. http://www.trz.cz
Třinecký inženýring, a.s. http://www.trineckyinzenyring.cz
 

Podziękowania klientów