Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.
 
 
 
 

"*" indicates required fields

*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavosti

 
 
 
 
 
 

Třinecké adventní podvečery 2022

Podpořili jsme letošní Třinecké adventní podvečery

I v tomto roce jsme podpořili již tradiční Třinecké adventní podvečery. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a shlédnout bohatý program.
Zjistit více……

TĚŠÍNSKÁ OSMIČKA 2022

Podpořili jsme Běh Nadace Agel 2022

Naše Advokátní kancelář opět podpořila Těšínskou osmičku, tedy charitativní běh Nadace Agel, který se uskuteční dne 12.06.2022. Výtěžek z této akce poputuje na pomoc 3 handicapovaným lidem z regionu, a my jsme rádi, že můžeme tuto akci opětovně podpořit a pomoc tak potřebným. Více o akci na https://…
Zjistit více……

Podpora projektu

Naše kancelář podpořila projekt “Sociální automobil”

Naše advokátní kancelář se vždy podílela na různých projektech v regionu, zejména pak těch, které měly pomoci dobré věci. Nejinak tomu bylo i v případě pořízení nového automobilu pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, na jehož pořízení jsme rovněž finančně přispěli. K předání …
Zjistit více……

Výsadba stromků 2021

Výsadba stromků v roce 2019 v nás zanechala řadu pozitivních emocí a po roční přestávce jsme se tak dne 15.10.2021 vrátili na svahy Javorového a opět uspořádali firemní dobrovolnickou akci. Během tohoto pátečního dopoledne jsme tentokrát vysadili 1000 sazenic buků, smrků, jedlí a borovic, přičemž …
Zjistit více……

Tým advokátní kanceláře rozšířil nový kolega

S radostí si Vás touto cestou dovolujeme informovat, že od října tohoto roku tým naší advokátní kanceláře rozšířil Mgr. Jakub Mrózek, který v roce 2020 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Jakub hovoří plynule anglicky a ovládá rovněž i německý jazyk. Přejeme mu tímto mnoho úspěchů!
Zjistit více……

Výsadba stromků

Naše advokátní kancelář je již po bezmála 30 let spojena s regionem Třinecka a okolí, a stav regionu je pro nás důležitý. I z tohoto důvodu jsme 31.10.2019 uspořádali firemní dobrovolnickou akci – vysazování stromků. Během dopoledne jsme vysadili 500 sazenic buků na svazích Javorového a pevně …
Zjistit více……

Běh NADACE AGEL 2019

Naše Advokátní kancelář se stala jedním z partnerů letošního charitativního běhu TĚŠÍNSKÁ OSMIČKA NADACE AGEL, který se uskutečnil 9. června 2019 v 11:00 hod. Více informací najdete na https://beh.agel.cz/
Zjistit více……

Vítáme nového kolegu do našeho týmu!

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že od září naše advokátní kancelář rozšířila svůj tým o Mgr. Adama Tomoszka, jež v roce 2018 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, a který již během svých studií získával pracovní zkušenosti v naší advokátní kanceláří. Adam hovoří plynule …
Zjistit více……

Odpovědnost za vady ve světle aktuální judikatury

Odmítnutí důvodného požadavku na odstranění vady díla opravou

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 4980/2014, ze dne 30. 3. 2016: Jestliže zhotovitel nevyhoví důvodně uplatněnému požadavku objednatele na bezplatné odstranění vady díla opravou a náklady účelně a předvídatelně vynaložené na odstranění této vady převyšují slevu z ceny díla …
Zjistit více……

Odpovědnost za vady ve světle aktuální judikatury

Ve vztahu k okamžiku dodání zboží, resp. přechodu nebezpečí škody na věci

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 495/2015 ze dne 09.02.2016, které bylo také nyní publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2018, uzavřel, že: „Prodávající odpovídá za škodu vzniklou v důsledku vady zboží, jež byla způsobena tím, že prodávající před přechodem nebezpečí …
Zjistit více……

Dnes vstupují v platnost nová unijní pravidla pro ochranu osobních údajů

Nová pravidla EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které mají pomoci hájit práva občanů proti zneužívání jejich osobních dat, dneškem nabyla účinnosti. Týkají se veřejných institucí i firem a společností, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků či zaměstnanců. Kritici GDPR ale tvrdí, že …
Zjistit více……

Evidence skutečných majitelů                                

Počínaje dnem 1. ledna 2018 se zřizuje tzv. evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů. Tato novinka byla zmíněna již v našich Bulletinech č. 14/2016 a č. 4/2017, a tak připomínáme některé významné …
Zjistit více……

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nebo-li „GDPR“

Co je GDPR ? GDPR je právním předpisem, který komplexně upravuje problematiku zpracování a ochrany osobních údajů. Přesné označení tohoto právního předpisu zní „nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném …
Zjistit více……

Průlomový judikát Ústavního soudu ve věci účelového a nepodloženého trestního oznámení

Trestním oznámením se rozumí oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, adresované příslušnému orgánu činnému v trestním řízení – jde tedy o podání občana, státního orgánu, zájmového sdružení nebo jiného subjektu stojícího mimo orgány činné v trestním řízení, které …
Zjistit více……