Zajímavosti

Soudní výklad pojmu péče řádného hospodáře a jejího porušení

Nejvyšší soud ČR vydal v prosinci roku 2023 judikát, v němž přehledně a stručně shrnul výklad pojmu péče řádného hospodáře a kritéria aplikovaná na posuzování toho, zda došlo k porušení této povinnosti či nikoli.   K péči řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezeným se z ustálené judikatury...

číst více

Účinnost zákona o ochraně oznamovatelů se blíží

Dne 01.08.2023 nabude účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Právě od 01.08.2023 tak celé řadě zaměstnavatelů vznikne povinnost zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém, tedy systém, prostřednictvím kterého budou smět zaměstnanci (či osoby vykonávající pro povinnou osobu činnost podobnou práci)...

číst více

Rozšíření advokátního týmu naší kanceláře

S potěšením Vám oznamujeme, že zastoupení advokátů v naší Advokátní kanceláři rozšířil Mgr. Adam Tomoszek, který po své koncpientské praxi s výtečným prospěchem vykonal advokátní zkoušky a složil advokátní slib. Adamovi k dosažení tohoto milníku gratulujeme a přejeme mu mnoho úspěchů i do...

číst více

TĚŠÍNSKÁ OSMIČKA 2023

Naše Advokátní kancelář letos již tradičně podpořila 5. ročník charitativního běhu Těšínská osmička, který se konal 11.07.2023. Výtěžek z akce bude využit na pomoc dvěma fyzicky handicapovaným dětem. Těší nás proto, že i my se můžeme na této události podílet. Bližší informace můžete nalézt na webových stránkách:...

číst více

Obchodní společnost WCA International s.r.o. vstoupila do insolvence

Dne 11.11.2022 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka WCA International s.r.o., IČO 05823013, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10. Naše advokátní kancelář je připravena věřitelům této společnosti poskytnout právní služby v souvislosti s uplatněním jejich pohledávek v tomto insolvenčním řízení....

číst více

Třinecké adventní podvečery 2022

Podpořili jsme letošní Třinecké adventní podvečery I v tomto roce jsme podpořili již tradiční Třinecké adventní podvečery. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a shlédnout bohatý program.

číst více
Skip to content