Náš tým

JUDr. Stanislav Kadlubiec

Partner / Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: polsky, rusky

ID datové schránky: c8ihbrn

JUDr. Jan Starzyk

Partner / Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora, Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Jazykové znalosti: polsky, anglicky, rusky, slovensky

ID datové schránky: 6bvgbre

JUDr. Jana Kantorová

Partner / Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: německy, polsky

ID datové schránky: cw7hbbh

Mgr. Michaela Kadlubcová Škutová

Partner / Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky, polsky, slovensky

ID datové schránky: mbghbn8

Mgr. Ondřej Kadlubiec

Partner / Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky

ID datové schránky: ujgtmvb

Mgr. David Troszok

Partner / Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky

ID datové schránky: hwuyi22

Mgr. Dorota Filipczyk

Partner / Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Slezské univerzity v Katovicích v Polsku

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora, Polská advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky, německy, polsky

ID datové schránky: v7fhpzd

Mgr. Adam Tomoszek

Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky, polsky

Mgr. Dorota Szczepanek

Advokátní koncipient

Vzdělání: Právnická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově v Polsku

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky, polsky, slovensky

Mgr. et Bc. Nikol Byrtus

Advokátní koncipient

Vzdělání: Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky, německy, polsky

Mgr. Roman Večeřa

Advokátní koncipient

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky

Mgr. Jakub Mrózek

Advokátní koncipient

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky, německy

Mgr. Bogdan Cienciala

Právník specialista

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Jazykové znalosti: německy, anglicky, polsky, slovensky

Mgr. Vojtěch Czempka

Advokátní koncipient

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Členství v advokátních komorách: Česká advokátní komora

Jazykové znalosti: anglicky

Mgr. Zbigniew Kaleta

Právník

Vzdělání: Právnická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově v Polsku

Jazykové znalosti: anglicky, polsky, slovensky

Naďa Gulisová

Odborná asistentka

Jazykové znalosti: anglicky

Beata Motyková

Odborná asistentka

Jazykové znalosti: anglicky, polsky

Monika Vojtová

Odborná asistentka

Jazykové znalosti: anglicky

Ester Karasová

Odborná asistentka

Jazykové znalosti: anglicky, polsky

Lenka Byrtusová

Odborná asistentka

Jazykové znalosti: anglicky

Žaneta Ježová

Odborná asistentka

Jazykové znalosti: anglicky

Skip to content