Naše právní služby na území Polské republiky

Z

Obchodní korporace

 • komplexní poradenství v oblasti obchodního práva
 • obstarávaní celého procesu zakládání, změny a likvidace obchodních společností a družstev, včetně zastupování v řízení před veřejným rejstříkem či živnostenským úřadem
 • zřizování a rušení organizačních složek
 • převody a zástavy podílů
 • přeměny obchodních korporací, fúze a akvizice
 • právní due diligence
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • obchodní smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • řešení obchodněprávních otázek s mezinárodním prvkem
Z

Občanské právo

 • oblast rodinného práva, zejména právní vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi, majetkové vztahy mezi manžely
 • občanskoprávní smlouvy
 • převody nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena a služebnosti, včetně zastupování v řízení před katastr. úřadem
 • náhrady škod, bezdůvodné obohacení
 • zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů
Z

Cenné papíry

 • poradenství týkající se cenných papírů a nakládání s nimi
 • vznik směnečných závazků
 • uplatňování směnečných práv
 • právní služby týkající se smluvní agendy související s cennými papíry
Z

Pracovní právo

 • komplexní pracovněprávní agenda
 • vznik, změna a skončení pracovního poměru
 • smluvní agenda
 • náhrada škody
 • řešení pracovněprávních sporů
 • zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů
Z

Mezinárodní vztahy

 • právní vztahy polských subjektů na území České republiky a Slovenské republiky
 • právní vztahy polských společností na území České republiky
 • právo obchodních společností v Polsku
 • právo obchodních společností ve Slovenské republice
 • obchodní smlouvy v zahraničním obchodě
Skip to content