Naše kancelář podpořila projekt “Sociální automobil”

Naše advokátní kancelář se vždy podílela na různých projektech v regionu, zejména pak těch, které měly pomoci dobré věci. Nejinak tomu bylo i v případě pořízení nového automobilu pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, na jehož pořízení jsme rovněž finančně přispěli. K předání předmětného vozidla došlo dne 7. záři 2021 a my jsme rádi, že se i díky našemu přispění dostane další pomoci těm, kteří to potřebují.

Skip to content