S potěšením Vám oznamujeme, že zastoupení advokátů v naší Advokátní kanceláři rozšířil Mgr. Adam Tomoszek, který po své koncpientské praxi s výtečným prospěchem vykonal advokátní zkoušky a složil advokátní slib.

Adamovi k dosažení tohoto milníku gratulujeme a přejeme mu mnoho úspěchů i do budoucna.

Skip to content